Guro Ramsøy-Halle

Pedagog og foredragsholder


Guro jobber til daglig ved Bup Syd i Oslo. Hun har master i pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, og har tidligere jobbet 9 år i PPT i Oslo, samt ved familiesenter i bydel Østensjø i Oslo.

Guro er spesielt opptatt av barn med reguleringsvansker og skolens bidrag til disse barnas utvikling av psykisk helse og uhelse. Hun mener at grunnleggende kunnskap om hjernens utvikling, tilknytning og regulering er avgjørende for å gjøre en god jobb overfor barn.

Guro er en varm, humoristisk og engasjert foredragsholder som virkelig engasjerer salen.

Få raskt svar om pris og dato


Foredrag

Barna vi ikke kan miste

Et reguleringsperspektiv på barn med atferdsvansker.
Et kurs i livreddende hjelp til barn med reguleringsvansker, med Guro Ramsøy-Halle og Marie Midtsund.

Kan kunnskap om hjernen og dens utvikling gi nye innfallsvinkler i møtet med de barna vi strever mest med å hjelpe? Mye tyder på det. Barn som villeder med signalene sine, som truer, sier stygge ting, er voldelige mot andre barn og voksne. Lærere som føler seg hjelpeløse og assistenter som blir sykemeldte. Og midt oppi alt, et ensomt og misforstått menneske i livets begynnelse.

Guro har master i pedagogikk og Marie er psykologspesialist. I dette foredraget kombinerer de erfaringer med barn med reguleringsvansker fra skole og psykisk helsevern, nyere forskning om hjernen og et faglig hjerte som brenner for en svært misforstått gruppe små mennesker.

De vet at dette er de barna vi som samfunn virkelig strever med å tåle og som sliter oss ut. Det er de barna vi risikerer å miste til alle livets ulykkeligheter, fra rus til tidlig død til alvorlig vold og kriminalitet.

Målet med foredraget er å øke forståelsen for hjernens utvikling og reguleringsmekanismer, og hva som skjer og blir annerledes i utviklingen, for en barnehjerne som står i stress over tid. Guro og Marie vil gå i dybden på bakenforliggende årsaker og utfordringer som gjør at barnet sier og handler som de gjør. Dette gjør at vi lettere kan forstå og samarbeide med disse barna. Utifra det vi vet om hva en slik uregulert hjerne trenger, går vi videre inn i de praktiske løsningene som finnes, for de som jobber med, eller på annet vis har ansvar for, barn generelt og barn med reguleringsvansker spesielt.

Denne kunnskapen kan potensielt redde en menneskeskjebne fra avgrunnen. 
Omtale

Eg må trekke fram ein mann i personalet som kom til meg og takka for at dette var priroritert. Han uttrykte at det var utroleg godt å få påfyll, og kanskje ekstra godt når det er ein travel periode, når påfyllet er så bra! Alle eg har snakka med var strålande fornøgd.

— Rektor, Julsundet skole

Vi på Vågsetra var heftig begeistra over kurset. Det var så bra at vi fikk med alle assistentar og fagarbeidarar, at alle fikk høyre det same foredraget.

Kurset var forankra i teori på ein veldig god og lettfatteleg måte. Det var krydra med historier frå eit skoleliv, og måten det vart lagt fram på ga meining for alle som hørte på.

I ettertid så har vi nyttiggjort oss mykje som vi henta frå det kurset. Eksempel er at ein hjerne som kokar forstår ikke norsk. Det har gitt både lærarar og fagarbeid støtte til å berre halde rundt og roe ned til det verste har lagt seg. Ut frå den teorien vi fikk verkar det som mange er langt flinkare til presise observasjonar, då tenker eg på toleransevindauget. No er det slik at det sjeldan er nok med berre ein runde med teori og påfyll, vi skulle gjerne hatt fleire rundar. Men så var det økonomien…

Det var nok vel ambisiøst å kjøre eit så omfattande kurs på ei ettermiddagøkt. Om nokon tilfeldigvis spør meg, så vil eg tilrå dagskurs med god tid til eigne refleksjonar.

— Rektor, Vågsetra skole


Uforpliktende forespørsel om Guro Ramsøy-Halle

Få raskt svar om pris og dato

    Spørsmål om foredrag og booking:
    hei@anticoachmanagement.no
    Tlf: 976 62 457