Marie Midtsund

Psykologspesialist og foredragsholder


Marie Midtsund er psykologspesialist med egen praksis i Molde. Hun har drevet med psykologisk forebyggende formidling siden 2015, særlig rettet mot barn og unge. Hun engasjerer seg i å se den psykiske helsen gjennom lupen av hele mennesket. Fra relasjon, tilhørighetsønsker og oppvekstens forklaringer på hvem vi blir, til hjernefysiologi og kropp generelt. Hvordan vi tenker og føler og forholder oss til både følelser og tanker er uløselig knyttet sammen. 

En rød tråd i Marie sin formidling er at barn gjør så godt de kan. At de gjør det de skal om de kan, i motsetning til en noe levende folketro om at mange tenåringer eller yngre “vanskelige barn” kan hvis de vil. Ofte gjør vi så godt vi kan alle sammen, og alle trenger vi andre å høre til hos, bli sett av, og bli holdt når det stormer. Marie tror at god psykisk helse og oppvekst skjer i relasjon, sammen med de voksne og i fellesskapet. Kjærlighet er alt, det er også sporene etter omsorg eller mangel på sådan, i menneskehjernen, et bevis på! 

Som foredragsholder er Marie er en levende og engasjert formidler med over 20 års erfaring fra teater som skriver, sanger og skuespiller på halvproft amatørnivå.

Få raskt svar om pris og dato


Foredrag

Barna vi ikke kan miste

Et reguleringsperspektiv på barn med atferdsvansker.
Et kurs i livreddende hjelp til barn med reguleringsvansker, med Marie Midtsund og Guro Ramsøy-Halle.

Kan kunnskap om hjernen og dens utvikling gi nye innfallsvinkler i møtet med de barna vi strever mest med å hjelpe? Mye tyder på det. Barn som villeder med signalene sine, som truer, sier stygge ting, er voldelige mot andre barn og voksne. Lærere som føler seg hjelpeløse og assistenter som blir sykemeldte. Og midt oppi alt, et ensomt og misforstått menneske i livets begynnelse.

Marie er psykologspesialist og Guro har master i pedagogikk. I dette foredraget kombinerer de erfaringer med barn med reguleringsvansker fra skole og psykisk helsevern, nyere forskning om hjernen og et faglig hjerte som brenner for en svært misforstått gruppe små mennesker.

De vet at dette er de barna vi som samfunn virkelig strever med å tåle og som sliter oss ut. Det er de barna vi risikerer å miste til alle livets ulykkeligheter, fra rus til tidlig død til alvorlig vold og kriminalitet.

Målet med foredraget er å øke forståelsen for hjernens utvikling og reguleringsmekanismer, og hva som skjer og blir annerledes i utviklingen, for en barnehjerne som står i stress over tid. Guro og Marie vil gå i dybden på bakenforliggende årsaker og utfordringer som gjør at barnet sier og handler som de gjør. Dette gjør at vi lettere kan forstå og samarbeide med disse barna. Utifra det vi vet om hva en slik uregulert hjerne trenger, går vi videre inn i de praktiske løsningene som finnes, for de som jobber med, eller på annet vis har ansvar for, barn generelt og barn med reguleringsvansker spesielt.

Denne kunnskapen kan potensielt redde en menneskeskjebne fra avgrunnen. 

Vis hensyn! Jeg er under ombygging

Kaoshjelp til tenåringsforeldre og andre som jobber med unge!

Det er ingen tvil om at ungdom opplever tenåringstiden som et kaos. Og det er liten tvil om at tenåringsforeldre kan oppleve det som lyn fra klar himmel å få en tenåring i hus.

Ikke fortvil. Du befinner deg bare på en byggeplass. Tenåringshjernen er under en voldsom ombygging.

Er tenåringstiden selve definisjonen på kaos i et menneskeliv? I dette foredraget vil Marie Midtsund blant annet snakke om tenåringshjernens ombygging, selvbildet og hvordan gi støtte til det store barnets overgang til et selvstendig liv som voksen.

«Vis hensyn! Jeg er under ombygging» kan også bestilles som samtalevariant med Andreas Gravdal.


Omtale

Eg må trekke fram ein mann i personalet som kom til meg og takka for at dette var priroritert. Han uttrykte at det var utroleg godt å få påfyll, og kanskje ekstra godt når det er ein travel periode, når påfyllet er så bra! Alle eg har snakka med var strålande fornøgd.

— Rektor, Julsundet skole

Vi på Vågsetra var heftig begeistra over kurset. Det var så bra at vi fikk med alle assistentar og fagarbeidarar, at alle fikk høyre det same foredraget.

Kurset var forankra i teori på ein veldig god og lettfatteleg måte. Det var krydra med historier frå eit skoleliv, og måten det vart lagt fram på ga meining for alle som hørte på.

I ettertid så har vi nyttiggjort oss mykje som vi henta frå det kurset. Eksempel er at ein hjerne som kokar forstår ikke norsk. Det har gitt både lærarar og fagarbeid støtte til å berre halde rundt og roe ned til det verste har lagt seg. Ut frå den teorien vi fikk verkar det som mange er langt flinkare til presise observasjonar, då tenker eg på toleransevindauget. No er det slik at det sjeldan er nok med berre ein runde med teori og påfyll, vi skulle gjerne hatt fleire rundar. Men så var det økonomien…

Det var nok vel ambisiøst å kjøre eit så omfattande kurs på ei ettermiddagøkt. Om nokon tilfeldigvis spør meg, så vil eg tilrå dagskurs med god tid til eigne refleksjonar.

— Rektor, Vågsetra skole


Uforpliktende forespørsel om Marie Midtsund

Få raskt svar om pris og dato

    Spørsmål om foredrag og booking:
    hei@anticoach.no
    Tlf: 976 62 457