Jan A. Grødal, Finansforbundet

«Et engasjerende foredrag og en sterk historie om personlig utvikling, og hvilke muligheter som ligger i oss. Foredraget er personlig, men også relevant for organisasjoner. Det handler om kraften i en målsetning, den enkeltes ansvar for egen læring og utvikling, og viktigheten av at vi alle tar ansvar for felles oppgaver.»