Kari Mette Sørgård, veileder KVP, NAV Bærum

Innholdet var interessant og han trakk gode paralleller til det vi jobber med i hverdagen. Alle fikk godt utbytte av foredraget og satt igjen med en følelse av at det gjerne kunne vart litt lengre. Ternikast 6.