Kjersti Gausvik, Norges klatreforbund

Anders er ein underfundig føredragshaldar som har eit utruleg godt lag med språket. Han tok klatrenorge på kornet med sine personlege historiar som han knytter oss alle i salen inni. Han skaper god stemning med sin lune og humoristiske karakter. I forkant var han profesjonell og møtte til avtalt tid og stad.