Linda Lerbak, Utviklingsrådgiver ved kompetansesenteret i Drammen kommune

Espen berører tilhørerne med sin ærlige, uformelle og særegne stil. Han er en mann med en naturlig sjarm som byr på seg selv med en herlig tilstedeværelse på scenen.  Espen har en svært god formidlingsevne og uttrykket hans er lite sentimentalt, men allikevel med en alvorlig grunntone.  Espen bruker sin egen situasjon som rammeverk for et dyptgående tema. Nemlig viktigheten av å bryte ned barrierer knyttet til å snakke om og forstå psykisk helse. Han møter temaet med genuin innlevelse og balanserer godt mellom humor og alvor. Latteren sitter løst i salen, men ingen av tilhørerne går uberørte ut.