Rektor, Julsundet skole

Eg må trekke fram ein mann i personalet som kom til meg og takka for at dette var priroritert. Han uttrykte at det var utroleg godt å få påfyll, og kanskje ekstra godt når det er ein travel periode, når påfyllet er så bra! Alle eg har snakka med var strålande fornøgd.